Studia / Studia niestacjonarne

Informacja o rekrutacji

 

Informacja o rekrutacji

Warunek przyjęcia:

Uczestnik posiada dyplom lekarza, fizjoterapeuty, położnej/położnika

Czas trwania studiów:

4 lata

Zakres:

  • 10 trzydniowych seminariów w roku (początek pt. 12.30 - koniec niedz.16.30)
  • raz w roku weekendowa sesja egzaminacyjna
  • zajęcia kliniczne z opiekunem w małych grupach

Początek zajęć:

Wrzesień każdego roku

Świadectwo ukończenia:

  • certyfikat z osteopatii
  • dyplom D.O. po napisaniu i pozytywnej ocenie pracy naukowej

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • CV
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów
  • Ew. kopie innych dyplomów/świadectw potwierdzająca uzyskane wykształcenie
  • Zdjęcie paszportowe

Prosimy o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres kontaktowy PAMO.

Miejsce:

Kraków, Poznań, Warszawa, Gdańsk
Więcej informacji na temat miejsc seminariów

Chętnie służymy radą! Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat wszystkich naszych kursów.

Szkolenie

Program dydaktyczny daje wgląd w treści przekazywane podczas zajęć na PAMO.

Miejsca seminariów

Poznaj nasze placówki seminaryjne …