Studia / Kursy podyplomowe

Informacje ogólne

Program Masterclass oferowany przez PAMO obejmuje szkolenia podyplomowe na różne tematy, umożliwiające pogłębienie praktycznych i teoretycznych wiadomości z zakresu osteopatii. Wysokiej klasy osteopaci dzielą się tu swoim doświadczeniem z uczestnikami.

Instytut Morfologii Integracyjnej (Institut für Integrative Morphologie, IIM) od OSD i PAMO wytycza nowe ścieżki w osteopatii. Tutaj scala się i łączy z osteopatią różne, międzydyscyplinarne, a niekiedy rewolucyjne poglądy. Dlatego IIM proponuje też niektóre szkolenia w programie masterclass.

Przez badania naukowe, publikacje i szkolenia osteopatów i wykładowców, instytut wspiera osteopatów w ich pracy oraz przyczynia się do dalszego rozwoju ...

Program szkoleń Instytutu Morfologii Integracyjnej - Masterclass …