Program / Kongres osteopatyczny 2018

Rejestracja

Kongres osteopatyczny 2018

Dane osobowe
Tytuł*
Preferowana forma odpowiedzi*
Warsztaty
Wyślij
Zgadzam się z warunkami Polska Akademia Medycyny Osteopatycznej*
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Rezerwacja odbywa się przez złożenie formularza rejestracyjnego i przesłanie bankowego potwierdzenia uiszczenia opłaty. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie w terminie do czterech tygodni przed jego odbyciem się opłata rejestracyjna będzie zwracana po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 50,- euro. Przy późniejszej rezygnacji lub nieobecności na Kongresie zwrot opłaty rejestracyjnej nie jest możliwy.

Tutaj znajdziesz informacje dot. zgłoszenia udziału w kongresie.