Program / Kongres osteopatyczny 2018

Informacje dot. rejestracji

10-lecie szkoły OSD w Polsce.
Kongres osteopatyczny 2018:
„Osteopatia - Medycyna Przyszłości“, Warszawa,
9–10 marca 2018 r.

Opłata za uczestnictwo:
200,- EUR

Miejsce:
Warszawa

Adres kongresu zostanie podany.

Zapisz się już teraz przy pomocy formularza kontaktowego

Rezerwacja Warsztatu:
10.03.2018 | Warsztat (V1-5)*, alternatywnie (V1-5)*
10.03.2018 | Warsztat (N1-5)*, alternatywnie (N1-5)*

*Wybierz po jednym warsztacie z każdej grupy.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Rezerwacja odbywa się przez złożenie formularza rejestracyjnego i przesłanie bankowego potwierdzenia uiszczenia opłaty. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie w terminie do czterech tygodni przed jego odbyciem się opłata rejestracyjna będzie zwracana po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 50,- euro. Przy późniejszej rezygnacji lub nieobecności na Kongresie zwrot opłaty rejestracyjnej nie jest możliwy.


Bank: Bank Zachodni WBK
IBAN: PL87109013460000000129656210
BIC: WBKPPLPP
Osteopathie Schule Deutschland
Tytuł przelewu: Kongres 2018, (nazwisko)


Koszty przelewu pokrywa uczestnik Kongresu.

Informacje dot. prelegentów znajdziesz tutaj.