Studia / Akademia Osteopatii Dziecięcej

Wykładowcy

Na POLSKIEJ AKADEMII MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ wykładają doświadczeni i renomowani osteopaci i naukowcy z wielu krajów. Dzięki ich pracy dydaktycznej, publikacjom i badaniom osteopatia stale się rozwija. Nasi wykładowcy są gwarancją wysokiego poziomu nauczania na PAMO.

Peter Altmeyer

DO, DPO (D) – współwydawca i współautor książki „Osteopathische Behandlung von Kindern“ („Leczenie osteopatyczne dzieci“, Hippokrates). Studia podyplomowe z zakresu osteopatii dziecięcej w latach 2003-2004 w Osteopathie Schule Deutschland. Od 2002 jest wykładowcą OSD. Dyrektor IMAGO Therapeutikum Werfmershalde. Specjalizuje się w zakresie leczenia dźwiękiem w technice meridianowej oraz w osteopatycznym leczeniu dzieci i antropozoficznie poszerzonej medycynie naturalnej. Członek DROM, AFO, Akademie für persönliche Meisterschaft i Deutsche Gesellschaft für Kinderosteopathie (DGKO).

Tajinder K. Deoora

MSc, Dip Phyt, DO (Hons), DPO (E) – osteopatka od 1983, specjalizuje się w leczeniu pediatrycznym, od ponad 10 lat pracuje w Osteopathic Center for Children (OCC). Wykłada w wielu krajach, kieruje kliniką dziecięcą w Osteopathie Schule Deutschland (OSD) w Hamburgu. Autorka książki „Healing through Cranial Osteopathy“ oraz współautorka „Fundamental Osteopathic Techniques“ i „Osteopathische Behandlung von Kindern“ („Leczenie osteopatyczne dzieci“).

Terence Dowling

MA, PhB, BA (D) – studia z zakresu medycyny, psychologii, filozofii i teologii. Od 1984 pracuje jako psychoterapeuta, specjalizuje się w zaburzeniach wczesnodziecięcych. Opracował nowe formy terapii dzieci autystycznych. W 1987 ISPPM przyznał mu nagrodę im. Hansa Gustava Grabera za pracę „Ursprung des kollektiven Unbewusstseins“ („Źródło zbiorowej nieświadomości“). W 2003 założył stowarzyszenie „Freies Leben“ („Wolne życie“). Wykłada w wielu krajach, m.in. w OSD.

Bruno Ducoux

DO, DPO (F) - Od 1984 prywatna praktyka osteopatyczna; od 2002 dodatkowo pracuje z noworodkami w Clinique Saint Martin; tytuł magistra (Human Sciences) na Uniwersytecie Tours we Francji; od 1985 członek Francuskiego Rejestru Osteopatów (ROF); 1997 założyciel Francuskiej Akademii Osteopatii; redaktor pisma „Apostill“; od 2004: członek Komitetu Wykonawczego „World Osteopathic Health Organization“; wykładowca akademicki i nauczyciel w USA, Kanadzie, Anglii, Hiszpanii, Włoszech, Francji i w OSD. W zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Osteopatii Dziecięcej.

Dr. med. Rüdiger Goldenstein

DO DPO (D), MSc Paed Ost. - Lekarz specjalista ortopeda, współautor pozycji: Osteopathische Behandlung von Kindern (Leczenie osteopatyczne dzieci, Hippokrates 2010), przewodniczący Deutsche Gesellschaft für Kinderosteopathie (Niemieckiego Stowarzyszenia Osteopatii Dziecięcej).

Sabine Hansen

Dipl.-oec.-troph., BSc (Hons) Ost., DO, DPO (D) - Osteopatka od 1999, współkieruje Kliniką Dziecięcą OSD. Wykłada od 2000, specjalizuje się w leczeniu niemowląt, współautorka pozycji: Osteopathie in der Frauenheilkunde (Osteopatia w leczeniu kobiet, 2010), członkini-założycielka niemieckiego i europejskiego Stowarzyszenia Osteopatii Dziecięcej (Gesellschaft für Kinderosteopathie).

Sander Kales

DO, DPO, Osteopata od 2001, ukończył Quantum Bewusstsein w Uniwersytecie Bari i otrzymał tytuł magistra nauk w dziedzinie osteopatii dziecięcej wa OSD/Uniwersytesie Walijskim. Współkieruje fundacją Wissenschaft und Untersuchung in der Osteopathie (Nauka i Badanie w Osteopatii).

Christina Lenz

BSc Ost., MSc Ost. Paed, DPO (GB/D). Kierowniczka programu studiów magisterskich w Osteopathie Schule Deutschland. Ukończyła British School of Osteopathy (BSO) oraz uzyskała tytuł magistra nauk w zakresie pediatrii w Osteopathic Center for Children (OCC) w Londynie. Opiekunka kliniki w OCC i Zentrum für Kinderosteopathie (Centrum Osteopatii Dzieciecej) przy OSD w Hamburgu. Prowadzi własną praktykę w Londynie. Ukończyła studia podyplomowe z dydaktyki na uniwersytecie w Bedfortshire.

Torsten Liem

MSc Ost., MSc Paed Ost., DO, DPO (D), osteopata GOsC (GB), twórca Osteopathie Schule Deutschland (OSD) i oraz programu studiów magisterskich w zakresie osteopatii pediatrycznej, kierownik kliniki pediatrycznej; Jest wydawcą „Morphodynamik in der Osteopathie“ („Morfodynamika w osteopatii“) i „Osteopathische Behandlung von Kindern“ („Leczenie osteopatyczne dzieci“).

Charles K W Lim

MSc, DO, MSCC. Osteopata od 24 lat, specjalizuje się w leczeniu niemowląt i dzieci oraz w osteopatii czaszkowo-krzyżowej.

Prof. Renzo Molinari

DO (E) - Były dyrektor European School of Osteopathy, Maidstone (GB), były przewodniczący Osteopathisches Europäisches Akademisches Netzwerk (OSEAN, Osteopatyczna Europejska Sieć Akademicka). Jeden z pionierów leczenia ginekologicznego w osteopatii.

Danny van der Ven

DO, Specjalista leczenia osteopatycznego dzieci i sportowców.

Dr. med. Gudrun Wagner

MSc, DO, DPO (A). Jest członkiem zarządu i wykładowcą w Osteopathisches Zentrum für Kinder (Centrum Osteopatii Dziecięcej) w Wiedniu, i OSD w Hamburgu; studia magisterskie na wydziale rzeźby u prof. Wander Bertoni, liczne wystawy. Członkini i założycielka europejskiego Gesellschaft für Kinderosteopathie (Towarzystwa Osteopatii Dziecięcej).

Szkolenie z zakresu osteopatii dziecięcej na PAMO trwa dwa lata. Pierwszy rok składa ...