Studia / Akademia Osteopatii Dziecięcej

Program szkoleń

Start: 2018 - Termin będzie ogłaszany już wkrótce

Szkolenie z zakresu osteopatii dziecięcej na PAMO trwa dwa lata. Pierwszy rok składa się z zajęć, podczas których przekazywana jest wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w dziedzinie medycyny i osteopatii pediatrycznej oraz z dwudniowego bloku praktyk klinicznych. Podczas praktyk w małych grupach pod nadzorem prowadzone jest leczenie niemowląt i małych dzieci. Drugi rok składa się z zajęć z osteopatii pediatrycznej i medycyny oraz trzech dwudniowych bloków praktyk klinicznych.

Pod koniec drugiego roku odbywa się egzamin pisemny z materiału obejmującego obydwa lata nauki. W ten sposób możliwe jest uzyskanie uznawanego na arenie międzynarodowej certyfikatu DPO szkoły PAMO/OSD.


Program seminariów pierwszego roku*:Program seminariów drugiego roku*:


Osteopatyczna terapia dzieci 

Bruno Ducoux DO, DPO

Układ immunologiczny a wcześniactwo – perspektywa medyczna i osteopatyczna

Tajinder Deoora M.Sc. Ost., DO, DPO

Ortopedia a stawy skroniowo-żuchwowe – perspektywa medyczna i osteopatyczna

Rüdiger Goldenstein M.Sc. Paed. Ost., DO DAAO, DPO

Torsten Liem M.Sc. Ost., M.Sc. Paed., Ost., DO, DPO

Problemy związane z zachowaniem i uczeniem się dzieci – perspektywa medyczna i osteopatyczna

Terence Dowling MA, PhB, BA

• Trauma

Gudrun Wagner DO

• Praktyki kliniczne (3x2 dni): w tym tutorium i superwizja / zdobycie kompetencji klinicznych (w małych grupach)

Tajinder Deoora M.Sc. Ost., DO, DPO oder

Christina Lenz B.Sc. Ost., M.Sc. Paed.

 

Pod koniec drugiego roku odbywa się egzamin pisemny z materiału

obejmującego obydwa lata nauki. W ten sposób możecie Państwo uzyskać

uznawany na arenie międzynarodowej certyfikat DPO szkoły PAMO/OSD.

* Program seminariów zastrzeżony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Grono wykładowców PAMO składa się z uznanych osteopatów dziecięcych i innych fachowców, którzy nie tylko mają wieloletnie doświadczenie…