Akademia Osteopatii Pediatrycznej

Osteopatia Pediatryczna

Nie ma zasadniczych różnic pomiędzy osteopatycznym leczeniem dorosłych i dzieci. Prenatalne, perinatalne i postnatalne wydarzenia wymagają jednak szczególnego podejścia diagnostycznego oraz uwagi i odpowiednich kwalifikacji ze strony osteopaty. Fachowa wiedza jest potrzebna także w odniesieniu do procesów rozwojowych i podatności na choroby w wieku dziecięcym.

Kształtowanie się poszczególnych narządów i tkanek oraz procesów psychofizjologicznych stanowi osobliwą cechę młodego wieku. Podobnie jest z szybko postępującym rozwojem sensomotorycznym i emocjonalnym.

W tej specyficznej dziedzinie leczenia osteopaci są często niedostatecznie wykwalifikowani. Aby zapełnić tę lukę i zapewnić kompetentną opiekę kobietom w ciąży, niemowlętom i dzieciom, otworzyliśmy na PAMO wspólnie z OSD samodzielny kierunek studiów w zakresie osteopatii dziecięcej.

Szkolenie z zakresu osteopatii dziecięcej na PAMO trwa dwa lata. Pierwszy rok składa ...

Celem kształcenia jest wyspecjalizowanie osteopatów w dziedzinie osteopatii dziecięcej. Obok przekazania…

Grono wykładowców PAMO składa się z uznanych osteopatów dziecięcych i innych fachowców, którzy nie tylko mają wieloletnie doświadczenie…