Studia / Akademia Osteopatii Dziecięcej

Materiały dydaktyczne

OSD opublikowała podręcznik osteopatii dziecięcej: „Osteopathische Behandlung von Kindern“ (Osteopatyczne leczenie dzieci) Hippokrates (2010) oraz kompendium: „Kinder Osteopathie: Sanfte Berührung in den ersten Lebensjahren“ (Osteopatia dziecięca: łagodny dotyk w pierwszych latach życia) Knaur (2009). Trwają przygotowania do ich wydania w języku polskim.

Ewaluacja kształcenia

Oferowane przez nas kształcenie podlega ciągłej ewaluacji za pomocą:

anonimowych ankiet: wypełnianych przez uczestników

kontroli i doradztwa: świadczonej przez wewnętrznych i zewnętrzych doradców

szkoleń i wymiany doświadczeń wykładowców z różnych krajów.