Studia / Osteopathic Research Institute

D.O. OSD

Szanowni Państwo,

Praca dyplomowa na związana z otrzymaniem tytułu D.O.OSD powinna mieć charakter naukowy. Czas na jej przygotowanie wynosi 6 miesięcy. Praca lub jej temat musi być zgłoszona do PAMO. Objętość pracy to 30 – 40 stron bez załączników. Tematyka pracy powinna być związana z dziedziną osteopatii. Przy pisaniu pracy należy przestrzegać ogólnych zasad etycznych w medycynie dotyczących traktowania osób badanych i ich danych zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej (stan z 2008r).

Za indywidualną opiekę merytoryczną podczas pisania pracy dyplomowej D.O. OSD (pakiet 4 godzin) wraz ze sprawdzeniem pracy oraz wystawieniem dyplomu pobierana jest opłata w wysokości 300,- Euro.

Tutaj znajdziesz przegląd naszych prac dyplomowych...