Studia / Osteopathic Research Institute

Badania

Tutaj znajdziesz prezentacje (w formacie PDF):


Studia literaturoweBadania kliniczne


Podstawowym wymogiem metody naukowej jest, aby osiągnięte dzięki niej wyniki były dla każdego zrozumiałe, a tym samym możliwe do sprawdzenia...