Studia / Akademia Osteopatii Pediatrycznej

Akademia Osteopatii Pediatrycznej

Start: 2018 - data rozpoczęcia zostanie ogłoszona już wkrótce

Informacje ogólne

OSD znacząco przyczynia się do podnoszenia standardów edukacyjnych w zakresie osteopatii dziecięcej w Europie i jest jedyną uczelnią europejską oferującą studia zakończone dyplomem uniwersyteckim.

Czytaj więcej …

Osteopatia pediatryczna

Nie ma zasadniczych różnic pomiędzy osteopatycznym leczeniem dorosłych i dzieci. Prenatalne, perinatalne i postnatalne wydarzenia wymagają jednak szczególnego podejścia diagnostycznego oraz uwagi i odpowiednich kwalifikacji ...

Czytaj więcej …

Kształcenie

Celem kształcenia jest wyspecjali- zowanie osteopatów w dziedzinie osteopatii pediatrycznej. Obok przekazania wymaganej wiedzy …

Czytaj więcej …

Program szkoleń

Szkolenie z zakresu osteopatii pediatrcycznej w PAMO trwa dwa lata. Pierwszy rok składa się z ...

Czytaj więcej …

Wykładowcy

Zespół wykładowców PAMO składa się z uznanych na arenie międzynarodowej osteopatów i innych specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Czytaj więcej …

Materiały dydaktyczne

OSD opublikowała podręcznik osteopatii dziecięcej: „Osteopathische Behandlung von Kindern“ (Osteopatyczne leczenie dzieci) Hippokrates (2010)

Czytaj więcej …